Mis kuskil asub? Kohapealne kaart on heaks abimeheks seikluse ala piiritlemisel

Käisin täna Ida-Virumaal Alutagusel ja valmistasin ette ühe seikluse ligi 200-le lapsele. Mõtlesin, et jagan infot, et kuidas minul üks seiklus valmib. Tavaliselt ma väga palju kodus eeltööd ei tee ja sõidan lihtsalt kohale ja vaatan, mida teha annab.  Et asjad sujuks, on mul abivahenditeks kirjutamisalus, pliiats, gps-s ja telefon pildistamise jaoks.

Kuna igal seiklusel on oma eesmärk, siis selle seikluse eesmärgiks on tiimiga leida igast punktist üks täht või number. Numbritest tulevad kokku koordinaadid, mis juhatavad osalejad lõpuks aardeni. Jõudes kohale vaatasin üle olukorra ja asusin tööle. Maastik oli mägine ja +3 kraadile omaselt lumelögane, mille tulemusel olid jalad esimese 20 meetriga märjad. Minu eesmärgiks on tavaliselt märkida ära kõik vähegi huvi pakkuvad kohad, hooned, sildid, esemed jne. Iga punkti juures teen objektist pilti ja märgin asukoha ära ka gps-ga. Lisaks träkib mu teekonda ka telefon, et juhuks kui gps-ga peaks midagi juhtuma, siis on vähemalt varu variant olemas.

Iga huvi pakkuv koht sai gps-ga fikseeritud

Iga punkti kohta teen ka märkmed paberile. Märgin gps-ga punktid seepärast, et siis ei pea metsas kaardiga järge ajama. Gps-ga fikseeritud punkte on lihtne hiljem teisele kaardile ümber kanda ja nii saab vältida eksimusi ja lisatööd.

Kuna tavaliselt kasutan seiklustel küsimusi, millele leiab vastuse punktist kas siis seletava teksti, objekti kirjelduse, tähe või numbri näol, siis kohapeal ma neid küsimusi moodustama ei hakka. Teen seda pärast kodus puhanud pea ja värske mõistusega.

Täna käisin kokku läbi umbes 5 km ja suutsin selle ajaga kaardile märkida 63 punkti. Usun, et umbes pooled neist saab praakida välja ja lõpliku seikluse jaoks jääb neist järele 30 +- 5

Raja tähised ja korvid on maastikul headeks orientiirideks

Peale välitööd metsas tuleb punktid arvutisse lugeda ja teha valik parimate punktide kasuks. Peale valikut tuleb punktid kanda kaardile ja valmistada ette legend/kontrollleht. Nüüd jääb vaid materjalid välja printida ja teha lastele üks meeldejääv seikluspäev.

Täna läbitud 5 km mägisel ja märjal maastikul annab hästi jalgades tunda.  Ajaliselt võttis seikluse välitöö koos sõiduga aega 7 tundi. Sellele lisandub veel 3-4 tundi tööd arvuti taga.

Kuidas sina seiklust ette valmistaks? Kas teeksid midagi teisiti?